Biuletyn Informacji Publicznej 2018-03-29

Oferta edukacyjna 2017-02-23

Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju jest placówką z 30 – letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od roku szkolnego 2017/2018 Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na następujących poziomach kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa z klasami I - VII;
  • Gimnazjum z klasami II – III
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Klasy II – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie cukiernik i kucharz prowadzone w Branżowej Szkole I stopnia
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.